Όλη η τάξη μας μαζί, από το βράδυ ως το πρωί, να ακούμε μουσική.
Και τα χρόνια να περνούν, φεύγουν αλλά μπορούν πάντα
να μας θυμίζουν τις αναμνήσεις που μας κερδίζουν. Μ.Β.

Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2012

Τι μάθαμε στην 1η Ενότητα!  Πώς περιγράφουμε ένα πράγμα 

    Κατά την περιγραφή:
α. γράφουμε συνήθως σε χρόνο ενεστώτα.
β. χρησιμοποιούμε λέξεις και φράσεις που δείχνουν τόπο.
γ. ξεκινάμε από τη γενική εντύπωση που δίνει αυτό που περιγράφουμε.
δ. περνάμε έπειτα στις λεπτομέρειες.
ε. ακολουθούμε μια λογική σειρά, π.χ. από πάνω προς τα κάτω, από έξω 
    προς τα μέσα.
στ. γράφουμε τις εντυπώσεις και τα συναισθήματά μας.


  Πώς χρησιμοποιούμε τους χρόνους του ρήματος

Όταν αφηγούμαστε ή περιγράφουμε κάτι, φροντίζουμε να χρησιμοποιούμε χρόνους που δείχνουν μόνο παρελθόν ή μόνο παρόν ή μόνο μέλλον.


 Πώς αφηγούμαστε μια ιστορία

    Κατά την αφήγηση:
α. γράφουμε συνήθως σε χρόνους που δείχνουν παρελθόν ή,   
    σπανιότερα, ενεστώτα, όταν θέλουμε να κάνουμε την αφήγηση πιο 
    ζωντανή.
β. ακολουθούμε τη χρονική σειρά των γεγονότων.
γ. χρησιμοποιούμε λέξεις και φράσεις που δείχνουν χρόνο. Πώς μιλάμε για το χτες, το σήμερα, το αύριο  
(χρόνοι ρημάτων, επιρρήματα, ουσιαστικά, σύνδεσμοι)

Ο χρόνος δηλώνεται με:
επιρρήματα, π.χ. αύριο,
ουσιαστικά σε αιτιατική ή γενική, π.χ. το πρωί, του χρόνου,
προθέσεις με ουσιαστικό ή με επίρρημα, π.χ. από το Σάββατο, από πέρσι κτλ.
μετοχές, π.χ. φεύγοντας
προτάσεις με τη χρήση συνδέσμων, π.χ. όταν ήρθε… κ.ά.

Όλα αυτά λέγονται επιρρηματικοί προσδιορισμοί του χρόνου.


  Πώς φτιάχνουμε την περίληψη μιας ιστορίας

α. Υπογραμμίζουμε τα κυριότερα σημεία του κειμένου.
β. Αρχίζουμε γράφοντας πού και πότε έγιναν τα γεγονότα.
γ. Γράφουμε με δικά μας λόγια τα κύρια σημεία που έχουμε  
    υπογραμμίσει.
δ. Χρησιμοποιούμε συνδέσμους, επιρρήματα ή φράσεις, για να   
    συνδέσουμε τις προτάσεις και τις περιόδους μεταξύ τους.


Πώς γράφουμε μια ανακοίνωση

Γράφουμε σύντομα και με σαφήνεια:
α. τον τόπο όπου θα γίνει το γεγονός
β. το χρόνο
γ. το διοργανωτή
δ. τους συμμετέχοντες
ε. το πρόγραμμα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...