Όλη η τάξη μας μαζί, από το βράδυ ως το πρωί, να ακούμε μουσική.
Και τα χρόνια να περνούν, φεύγουν αλλά μπορούν πάντα
να μας θυμίζουν τις αναμνήσεις που μας κερδίζουν. Μ.Β.

Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2013

Αντιδιαφήμιση

Διαφήμιση και αντιδιαφήμιση!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ -ΑΝΤΙΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ!

Γ' ΕΝΟΤΗΤΑ: 2.Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...