Όλη η τάξη μας μαζί, από το βράδυ ως το πρωί, να ακούμε μουσική.
Και τα χρόνια να περνούν, φεύγουν αλλά μπορούν πάντα
να μας θυμίζουν τις αναμνήσεις που μας κερδίζουν. Μ.Β.

Κυριακή, 21 Μαΐου 2017

ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΧΟΣ. 6. Ηχορρύπανση - Ηχοπροστασία


36. Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους

35. Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη


34. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα


33. Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη


Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

35. Οι νομοί της Ελλάδας


ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΧΟΣ. 5. Άνθρωπος και ήχος - Το αφτί μας


ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΧΟΣ. 4. Απορρόφηση του ήχου

View more presentations or Upload your own.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΧΟΣ. 3. Ανάκλαση του ήχου


ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΧΟΣ. 2. Διάδοση του ήχου


ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΧΟΣ. 1. Πως παράγεται ο ήχος


45. Διαχείριση γεωμετρικών σχημάτων - Συμμετρία43. Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές


44. Καθετότητα,ύψη τριγώνουΚυριακή, 23 Απριλίου 2017

32. Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή


31.Η ανάκτηση της Πόλης από το Μιχαήλ Η' Παλαιολόγο

ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΣ. 5. Απορρόφηση του φωτός


ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΣ. 4. Ανάκλαση και διάχυση του φωτός


Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

42. Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες
View more presentations or Upload your own.

41. Είδη γωνιών
View more presentations or Upload your own.

Οικοσυστήματα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΣ. 3. Φως και σκιές


ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΣ. 2. Διαφανή, Ημιδιαφανή και Αδιαφανή σώματα
View more presentations or Upload your own.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΣ. 1. Διάδοση του φωτόςView more presentations or Upload your own.

Κυριακή, 2 Απριλίου 2017

30. Η τέταρτη σταυροφορία & η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους


29. Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία
View more presentations or Upload your own.

28. Το Κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα
View more presentations or Upload your own.

27. Η καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο στα χρόνια των Ισαύρων & των Μακεδόνων

View more presentations or Upload your own.

Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2017

Κεφ. 19. Τα ποτάμια της ΕλλάδαςΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ. 4. Ένα απλό κύκλωμα

View more presentations or Upload your own.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ. 3. Πότε ανάβει το λαμπάκι;ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ. 2. Το ηλεκτροσκόπιο


ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ. 1. Στατικός ηλεκτρισμός

22. Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους


View more presentations or Upload your own.

21. Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους


View more presentations or Upload your own.

20. Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων & οι Ακρίτες

View more presentations or Upload your own.

Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

19. Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες


Κεφ. 17. Το κλίμα της Ελλάδας


Κεφ. 16. Η έννοια του κλίματος - Διαφορές καιρού και κλίματος


ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ. 8. Θερμαίνοντας & Ψύχοντας τα αέρια


View more presentations or Upload your own.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ. 7. Θερμαίνοντας & Ψύχοντας τα υγρά


View more presentations or Upload your own.

37. Κριτήρια διαιρετότητας του 2, του 5 και του 10

36. Διαιρέτες και πολλαπλάσια

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...