Όλη η τάξη μας μαζί, από το βράδυ ως το πρωί, να ακούμε μουσική.
Και τα χρόνια να περνούν, φεύγουν αλλά μπορούν πάντα
να μας θυμίζουν τις αναμνήσεις που μας κερδίζουν. Μ.Β.

Κυριακή, 23 Απριλίου 2017

32. Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή


31.Η ανάκτηση της Πόλης από το Μιχαήλ Η' Παλαιολόγο

ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΣ. 5. Απορρόφηση του φωτός


ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΣ. 4. Ανάκλαση και διάχυση του φωτός


Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

42. Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες
View more presentations or Upload your own.

41. Είδη γωνιών
View more presentations or Upload your own.

Οικοσυστήματα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΣ. 3. Φως και σκιές


ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΣ. 2. Διαφανή, Ημιδιαφανή και Αδιαφανή σώματα
View more presentations or Upload your own.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΣ. 1. Διάδοση του φωτόςView more presentations or Upload your own.

Κυριακή, 2 Απριλίου 2017

30. Η τέταρτη σταυροφορία & η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους


29. Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία
View more presentations or Upload your own.

28. Το Κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα
View more presentations or Upload your own.

27. Η καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο στα χρόνια των Ισαύρων & των Μακεδόνων

View more presentations or Upload your own.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...